TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM

5A Thoại Ngọc Hầu – P.Hòa Thạnh – Q.Tân Phú – TP.Hồ Chí Minh

 dien-thoai    (08) - 39736418  (08) - 39736423    (08) - 39736578

 

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.